Aflevering 4: Gezondheidschecks

Een regelmatige gezondheidscheck als oplossing tegen de invasie aan chronisch zieken in Nederland. Onze kennis over ons eigen lichaam is eigenlijk bedroevend laag. Inzicht in het functioneren van je eigen lichaam door middel van een gezondheidscheck kan daarom bijdragen aan het vergroten van deze kennis en er op die manier voor zorgen dat we minder onverstandige keuzes maken.

Op tijd ingrijpen als je ziek dreigt te worden of al ziek bent. Dat wilt iedereen? Wij sprake bewegingswetenschappen Vincent Bastiaans en zochten uit wat de voor -en nadelen zijn van het preventief controleren van je eigen gezondheid.

You've successfully subscribed to BodyFact
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.