Persoonlijke Gezondheidscheck | Wat is het en waarom is het iets voor jou?

Persoonlijke Gezondheidschecks geven jou inzicht in je fysieke en mentale gesteldheid. Wat betekent het voor jou? Lees hier

Persoonlijke Gezondheidscheck | Wat is het en waarom is het iets voor jou?

We leven in een tijd waar een goede gezondheid meer dan ooit belangrijk is geweest. Naast een obesitas-epidemie hebben we nu de Corona-pandemie. Gezondheid heb je zowel op mentaal als fysiek vlak. Om goed te functioneren zijn beide belangrijk. Je gezondheid kan van de ene op de andere dag omslaan, maar over het algemeen gaat er een langdurig proces van ongezonde keuzes aan vooraf. Kan je op basis van een gezondheidscheck op tijd bijsturen om te voorkomen dat je ziek wordt?

Persoonlijke Gezondheidscheck, wat is het?

Een persoonlijke gezondheidscheck geeft op een aantal essentiële waarden inzicht in jouw gezondheid en leefstijl. Je kan een gezondheidscheck zien als bevestiging van jouw gemoedsrust, maar ook als een voorportaal van de huisarts. Daarnaast geeft het kennis en inzicht in jouw eigen lichaam. Alleen daardoor word je al bewuster van de processen in je lichaam. Bewustzijn is een eerste stap naar een fit en vitaal leven.

Met een persoonlijke gezondheidscheck wordt ook wel een preventief medisch onderzoek bedoeld. Je maakt een objectief beeld van iemands mentale en fysieke gesteldheid, en dat op zoveel mogelijk onderdelen zoals kracht, lenigheid, hart -en longcapaciteit. Met deze meting krijg je een spiegel voor van jouw huidige gezondheid. Bij slechte waarden fungeert de gezondheidscheck als signaal/ doorstuurfunctie richting een huisarts.

Wat is gezondheid?

Waarschijnlijk denk jij bij gezondheid aan een fysieke situatie waarin je “niet ziek” bent. Dit is ook de definitie die de Wereld Gezondheidsorganisatie sinds 1948 heeft vastgelegd. Maar is een gezonde reactie van het lichaam op een ongezonde situatie dan ook gezond? Het lijkt minder zwart wit te zijn dan we in de basis denken.

Iemand die er een andere kijk op had is Machteld Huber. Deze Nederlandse arts formuleerde in 2011 een andere definitie van gezondheid:

'Gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren'.


Het grote verschil is dat gezondheid hier breder wordt getrokken dan alleen fysiek ongemak. Het gaat tevens van een statisch begrip naar een dynamisch begrip.

Wat voor type gezondheidchecks zijn er?

Er zijn verschillende manieren om je gezondheid te testen. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten en fysieke testen.

Vragenlijsten

Door middel van wetenschappelijk samengestelde vragenlijsten kan je een eerste indruk krijgen van iemand zijn gezondheid. Hiermee worden risicofactoren in kaart gebracht en kan je al een advies op maat geven om iemand zijn leefstijl te verbeteren. Onderwerpen als bewegen, voeding, stress (werk en privé gerelateerd), alcohol -en drugsgebruik worden hierin meegenomen.
Wanneer je een meer compleet beeld wilt van de gezondheid, dan kan je ook fysieke testen afnemen.

Fysieke testen

Naast vragenlijsten vinden er ook vaak fysieke testen plaats. In sommige gevallen verstuurt de aanbieder een box met testmateriaal. Vaker gebeurt het echter dat een test op locatie plaatsvindt.

Er zijn verschillende type fysieke testen:

 • Zelf testen op lichaamsmateriaal
  Bloed, speeksel of urine worden gezien als eigen lichaamsmateriaal. Deze materialen kan je gebruik voor zelftests. Uit onderzoek op deze materialen kan blijken of er sprake is van ziekte of risico op ziekte.

  In sommige gevallen kan je direct het resultaat zien, zoals bij cholesteroltests, diabetes of zwangerschapstest. In andere gevallen dien je de lichaamsmaterialen op te sturen naar een onderzoekslab.
 • Preventief Medisch Onderzoek
  Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een gezondheidsonderzoek. Het wordt aangeboden door werkgevers en door Health Centres zoals BodyFact. De inhoud van een PMO kan verschillen, maar meestal bestaat die uit vragenlijsten in combinatie met fysieke testen.

  Werkgevers mogen een PMO aanbieden aan haar werknemers. Op die manier kan een werkgever maatregelen nemen om een gezonde werkomgeving te realiseren. Werknemers zijn niet verplicht gebruik te maken van deze PMO.

  Je kan ook zelf bij een health centre een PMO aanvragen. Voor bijvoorbeeld sporters is dit interessant als zij hun progressie willen meten. Maar ook als niet sporter is kan het je helpen bij het in kaart brengen van je huidige fysieke en mentale staat.
 • Bodyscan
  Met een bodyscan word je lichaam geanalyseerd op bepaalde ziektes of aandoeningen. Er wordt gebruik gemaakt van MRI of CT scans. Deze scans mogen enkel worden uitgevoerd onder begeleiding van een huisarts of specialist.
Gezondheidscheck - BodyFact
Nieuwsgierig naar je gezondheid? Doe de check!Geen energie, hypochonder of gewoon nieuwsgierig? Check je gezondheid!BESTEL GEZONDHEIDSCHECKGRATIS GEZONDHEIDSCAN Je gezondheid. Niks zo complex als het lichaam. Maar wat je niet meet kan je ook niet verbeteren. Dus wees slim, sluit het uit. Één simpele…

Wat zijn de voordelen van een persoonlijke gezondheidscheck

De voordelen van een persoonlijke gezondheidscheck zijn:

 • Een gunstige uitslag stelt je gerust.
 • 60% van de mensen verbetert in het eerste jaar zijn leefstijl.
 • Gezondheidscheck zijn anoniem. Niemand krijgt uw gegevens.
 • Je krijgt inzicht in je eigen lichaam en creëert daarmee meer bewustzijn.
 • Een deel van de testen kunnen gewoon thuis in een vertrouwde omgeving worden afgenomen.
 • Het kan twijfels wegnemen
 • Je kan gerichter klachten of problemen benoemen richting je huisarts.

Wat zijn de nadelen van een persoonlijke gezondheidscheck

De nadelen van een persoonlijke gezondheidscheck zijn:

 • Een test kan ook ongunstig uitvallen en je daarom ongerust maken
 • Een deel van de tests zijn momentopnamen (bloeddruk bijvoorbeeld). Het is daarom belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt over de waarde van een eenmalige uitslag.
 • Wanneer een uitslag niet klopt maakt het u onnodig ongerust. Of andersom.
 • Interpretatie van een uitslag is soms lastig zonder medische kennis.

Waar kan je een persoonlijke gezondheidscheck doen?

 • Gezondheidscheck online
  Verschillende partijen bieden tests aan die je thuis kan doen. Vaak gaat het om lichaamsmateriaal als urine of bloed. Vitaliteitswaarden als cholesterol, bloedsuiker en nierfunctie worden bijvoorbeeld via thuistest gemeten.

 • Gezondheidscheck huisarts
  Een preventieve gezondheidscheck (waarbij je in principe geen klachten hebt, heb je wel klachten ga dan direct naar de huisarts) kan ook bij een huisarts. Een huisarts zal niet zo uitgebreid testen als bij een standaard preventieve gezondheidscheck. Het is meer gericht op een klacht of specifieke aandoening.

 • Gratis gezondheidscheck
  Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de gezondheidscheck. Dit zit nooit in de basisverzekering. Daaruit worden alleen medische kosten vergoed die medisch noodzakelijk zijn.

 • Bij PMO Health Centres
  Er zijn verschillende Health Centres in Nederland waar je voor een gezondheidscheck terecht kan.  Health Centres voeren onder begeleiding het gezondheidsonderzoek uit. In de meeste gevallen worden de onderzoeken ook direct met je besproken. Nadien ontvang je ook een persoonlijk rapport met leefstijladviezen. Zowel voor de PMO’s als voor de Body Scans. Wij bij BodyFact vallen met onze gezondheids -en fitcheck ook onder de PMO.

Hoe gezond ben ik?

Er zijn veel gezondheidswaarden die worden getest. Per test worden de resultaten tegen een normgroep aangehouden. Uit die normgroep blijkt of u onder, gemiddeld of boven die waarde scoort.

Een deel van de vragenlijsten zien erop hoe je je mentale en fysieke gezondheid ervaart. Het kan voorkomen dat je geen last ondervindt van fysieke ongemakken, bijvoorbeeld bij een beperkte mobiliteit. Wanneer je volgens de norm iets te laag scoort, wil dat niet zeggen dat je hier direct wat aan moet doen. Uiteindelijk beslist u zelf of u uw gedrag aanpast. Het advies is erop gericht om u zo goed mogelijk te laten voelen en de kans op gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te verkleinen.

De mens vindt gezondheid vaak een onderwerp wat iets is voor later. Een slechte leefstijl leidt immers niet direct tot klachten. Daarnaast zijn we over het algemeen ook niet op de hoogte van de risico’s.
Door die risico’s inzichtelijk te maken en daarmee het bewustzijn te vergroten zal je uiteindelijk wel eerder stappen nemen naar een fit en vitaal leven. En daarmee help je om de transitie van reactieve zorg naar preventieve zorg te vergroten.

Benieuwd wat een gezondheidscheck voor jou betekent? Plan een gezondheidscheck in.

Gezondheidscheck - BodyFact
Nieuwsgierig naar je gezondheid? Doe de check!Geen energie, hypochonder of gewoon nieuwsgierig? Check je gezondheid!BESTEL GEZONDHEIDSCHECKGRATIS GEZONDHEIDSCAN Je gezondheid. Niks zo complex als het lichaam. Maar wat je niet meet kan je ook niet verbeteren. Dus wees slim, sluit het uit. Één simpele…